woensdag 13 juni 2012

Vergadering

Het is een jaarlijks wederkerend fenomeen. Hoewel het een wettelijke verplichting is, is het toch reuze gezellig. Er wordt elk jaar erg veel afgelachen.

Bij de opening van de zitting werd het bureau gevormd. Er is een voorzitter, een stemopnemer en een secretaris aanwezig. De voorzitter stelde bij naamafroeping vast dat de aanwezige aandeelhouders voldeden aan de statutaire voorschriften.

De agenda werd vastgelegd en die bevatte vijf punten. Ik ga ze je besparen want het is erg complex. Allee, ik snap er ook niet erg veel van. Maar het hoort erbij, het is nu eenmaal zo.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met de aanwezige aandeelhouders en hun neergelegde aandelen. Het belangrijkste punt op de agenda was de goedkeuring van de jaarrekening. Gelukkig waren de aandeelhouders het snel eens. Daarna werd er éénparig en bij bijzondere stemming kwijting verleend aan de zaakvoerder voor zijn bestuur in het afgelopen boekjaar.

Zoals gewoonlijk verliep de vergadering rimpelloos. Ze startte om 20u00 en om 20u45 was alles beklonken.

Maar waarom is het nu altijd zo plezant? Wel omdat ik de voorzitter ben. En de zaakvoerder. Ik ben ook stemopnemer en secretaris. De aandeelhouders stemmen altijd éénparig, omdat ik dat ook ben.

Het verslag is echt. Het wordt elk jaar opgemaakt en ik onderteken het als voorzitter, als stemopnemer en als secretaris. Of we die vergadering echt doen, dat laat ik aan je verbeelding over ;-)

3 opmerkingen: