zondag 24 februari 2013

Dexcom vs Medtronic 4/4

Ervaringen pagina 1 2 3 4

Levensduur

Dit is voor mij echt de belangrijkste reden waarom ik overgestapt ben van de Enlite naar de Dexcom. De levensduur van één sensor is bij mijn Enlite nooit langer geweest dan 7 dagen. Dan was de batterij van de zender ook vaak gewoon plat, maar ik probeerde ook om die opnieuw op te laden na dag 6. Dat gaat wel, maar het bracht bij mij geen soelaas. Dag 7 was bij mij meestal al zo onstabiel dat ik telkens beslist heb om hem te vervangen.

Dexcom is echt een heel ander verhaal. Mijn eerste sensor ging 13 dagen mee. Dat is op zich al veel beter dan de Enlite. Mijn tweede sensor is nu stilgevallen na 21 dagen. Dat is super natuurlijk, en ik hoop dat dit in de toekomst zo blijft. Met mijn eerste sensor heb ik een aantal fouten zelf gemaakt. Ik nam ook paracetamol tijdens de eerste dagen en dat verkort de levensduur en de stabiliteit.

We hebben uitgerekend dat ik naar kostprijs toe 11 dagen moet halen om de prijs van de Enlite te evenaren. Vanaf dag 12 wordt de Dexcom dus goedkoper. Dat was ook de enige reden waarom ik de overstap overwoog.

Betrouwbaarheid

Ondertussen gebruik ik het Dexcom systeem een maand, en nu merk ik toch ook vooral dat hij veel nauwkeuriger is. Dat is al meteen zo na de eerste startkalibraties. Het verbetert nog na één of twee dagen. De afwijking tussen de bloedglucosemeter en de sensor was gemiddeld 12%. Daarbij valt op dat het meestal heel dicht bij elkaar zit, maar dat enkele grote afwijkingen het gemiddelde verhogen. Toch is 12% behoorlijk goed als je weet dat alleen de glucosemeter ook een meetfout heeft van 10%.

Naast de afwijking t.o.v. de glucosemeter, is er de betrouwbaarheid van het signaal op zich. Ook daar is de Dexcom duidelijk verstandiger dan de Enlite. Het gebeurde af en toe dat ik met de Enlite plots heel erg onbetrouwbare waarden kreeg. Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat de veiligheidsgordel van de wagen tegen de sensor heeft gedrukt, of omdat de sensor een beetje loskwam als ik uit het bad kwam.

Op zich is dat geen probleem, maar Dexcom gaat er beter mee om. Als dit scenario zich voordeed bij de Enlite, zag ik dat meestal wel aan de waarde. Plots zag ik soms een verdubbeling of een halvering binnen een kwartier en dan wist ik dat het onmogelijk was. Toch gebeurde het soms subtieler en dan wist ik het niet. Dan was de afwijking toch redelijk groot en kon het een foute interpretatie geven.

Bij de Dexcom heb ik dit scenario ook enkele keren gezien. Maar als hij aanvoelt dat de huidige waarden niet betrouwbaar zijn, schakelt hij de grafiek uit en toont hij geen waarde meer op het scherm, enkel vraagtekens. Dan heb je dus geen informatie meer, maar dat is beter dan foute informatie.

Gebruik

Ik vind het gebruiksgemak van de Dexcom over de ganse lijn beter dan de Enlite. Zowel de ontvanger als de software op de PC is gebruiksvriendelijker en intelligenter dan de Enlite.

Daar staat tegenover dat Enlite meer mogelijkheden heeft. De alarmen zijn nauwkeuriger in te stellen en het systeem is geïntegreerd met de insulinepomp en de glucosemeter.

Het belangrijkste stukje dat ik echt mis, en dit lijkt een klein detail, is de grenswaarde die je niet kan aanpassen per uur van de dag. Ik schakel nu elke ochtend manueel het laagalarm in en 's nachts schakel ik het uit. Ik ben dan nog beschermd door het 55mg/dl alarm dat altijd werkt, ook 's nachts.

Ook die cursor op de Veo pomp gebruikte ik voortdurend. Ik kon steeds x aantal tijd terugkijken welke waarde ik toen had. Bij Dexcom moet ik daarvoor een verbinding met de PC maken.

Maar deze twee punten wegen niet op tegen de andere voordelen en het gebruiksgemak tout court. Alle bedieningen gaan vlotter en alles ziet er veel fraaier uit.

Prijs

De prijs van de systemen volgens de specificaties is vergelijkbaar. De sensoren van Dexcom zijn duurder per dag als ze de termijn halen die de fabrikant vooropstelt. De Dexcom zender is goedkoper maar gaat minder lang mee. De ontvanger van de Enlite was voor mij gratis omdat het ook mijn pomp was. Bij Dexcom moet ik die zelf financieren.

Maar in de praktijk komt het Dexcom systeem toch veel goedkoper uit omdat de sensoren zo lang meegaan. Het zal zeker niet bij iedereen zo zijn. De levensduur is immers erg afhankelijk van je gemiddelde bloedglucose. Als die laag is, gaat je sensor langer mee en dan bespaar je dus geld. Toch heb ik inmiddels meerdere mensen gehoord, en ze halen toch allemaal meer dan 11 dagen, wat volgens mijn berekening het keerpunt is voor de Dexcom. Als de sensor 11 dagen of langer meegaat, wordt het systeem goedkoper. In de berekening is rekening gehouden met alle factoren, ook het feit dat de zenders een andere levensduur hebben, en het feit dat de ontvanger van Medtronic in pricipe gratis is.

UPDATE 17/1/2014
Op deze pagina kan je mijn berekeningen zien na één jaar Dexcom.
De sensoren gingen gemiddeld 24 dagen mee.
Het record voor één sensor was 33 dagen.
De batterij van mijn eerste zender heeft het twaalf maanden uitgehouden.

2 opmerkingen: